“Covid-19 and Obesity – The 2021 Atlas” er titlen på en meget omfattende (227 sider) rapport om Covid-19 og overvægt

 

Allerede i indledningen præsenteres vi for alvoren i en af rapportens konklusioner: Overvægt er den næststørste årsag til hospitalsindlæggelse og stor risiko for at dø for dem, der bliver ramt af Covid-19. Kun høj alder er en større risikofaktor.

 

Rapportens forfattere viser, at i lande, hvor under halvdelen af befolkningen er overvægtige, er dødstallet for Covid-19 kun 10% af det antal, der dør i lande, hvor der er en majoritet af overvægtige.

 

I rapporten dokumenteres det også, at overvægt i de fleste tilfælde skyldes for stor indtagelse af fabriksproducerede fødevarer, og dermed øget risiko for at dø af Covid-19.

 

Endelig viser rapporten også, at andre virussygdomme, der angriber lungerne, leder til alvorligere konsekvenser for mennesker, der lever med en øget kropsvægt, hvilket giver bekymring for, at den næste pandemi vil have samme effekt.

 

Derfor må overvægt anses for at være en betydelig risikofaktor i forbindelse med Covid-19 og fremtidens pandemier.

 

Af de 2,5 millioner døde af Covid-19 rapporteret ved slutningen af februar (hvis det skal være rettelig, bør der nok stå “døde med Covid-19) er de 2,2 millioner døde i lande, hvor halvdelen af befolkningen er klassificeret som overvægtige.

 

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 er 51% af danskerne overvægtige, så vi sniger os desværre lige op i det røde felt. Heraf er 16,6% af kvinderne og 17,1% af mændene svært overvægtige eller fede. I perioden fra 1987 til 2000 er andelen af svært overvægtige steget med 75%, hvilket er en trend, der er fortsat ind i 10’erne og 20’erne.

 

Rapporten fortæller også, at 36% af alle Covid-19 relaterede hospitalsindlæggelser i UK skyldes fysisk inaktivitet og/eller overvægt hos patienterne.

 

Covid-19 er ikke den første virus, der angriber åndedrættet, og som rammer overvægtige mere end andre. MERS, H1N1-influenza og andre influenzarelaterede infektioner viser et alvorligere forløb for overvægtige. En overvægtig befolkning er en usund befolkning, og vil blive alvorligt ramt af flere fremtidige pandemier.

 

Hvad kan der gøres på kort sigt?

 

I Danmark har vi heldigvis et stærkt sundhedsvæsen, der i den aktuelle Covid-19 pandemi har løst opgaven rigtig godt. Det betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærrene, men at vi skal have endnu mere fokus på kampen mod overvægt. Det gælder helt fra de yngste, der er i stor risiko for at komme til at opleve endnu flere overvægtige i deres levetid – og med risikoen for flere pandemier! En ny livsstil indbefatter for det meste et terapeutisk forløb (læs: terapi = at helbrede), hvor årsagerne til den nuværende uhensigtsmæssige livsstil afdækkes og behandles. Med den rette hjælp og støtte vil det være muligt for de fleste. Gevinsten kan ikke måles i penge, men kan måles i livskvalitet og flere sunde og aktive år i den sidste ende. Hvem vil ikke investere i det?

 

Hvis jeg må være så fri, så vil jeg meget gerne henvise til den netop genudsendte serie på TV2 “Livet er fedt”. Her blev konklusionen at forløbet på højskolen for 20 år siden var baseret på de forkerte strategier. At veje mennesker og sætte dem på slankekure og diæter virker ikke, og et eventuelt vægttab holder ikke i længden. Der var tale om ren symptombehandling. Det blev meget tydeligt, da vi så deltagerne 20 år efter. Højskolen arbejder stadig med at hjælpe overvægtige, og er nu kommet mere på rette spor, idet der nu fokuseres mere på årsagerne og ikke symptomerne. Det har vi dog gjort i snart 10 år med Sivebæk Metoden og hjulpet flere hundrede tilfredse klienter til en ny livsstil.

 

Vores klienter, der får hjælp af af vores professionelle behandlere med Sivebæk Metoden, har en stor mulighed for at lægge den gamle usunde livsstil bag sig og leve livet med en helt anden livskvalitet, et varigt vægttab og sundere både fysisk og mentalt. Det er bedre at komme i gang nu end senere.

 

Læs mere om Sivebæk Metoden Download rapporten her